Не е вярно, че КЕВР не може да се намеси още сега

РАДАН КЪНЕВ Какви са правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) при прехвърляне на собствеността (акциите) на дружество, лицензирано да извършва дейност по разпределение на електрическа енергия? Това е ключовият юридически въпрос* около скандала със “сделката” за акциите на „ЧЕЗ-България“. И той очевидно няма еднозначен отговор. Моето професионално мнение е, че КЕВР има…
Read more


0