Сфери на дейност

Радан Кънев и партньори

Гражданско и търговско право 

Екипът на АС “Радан Кънев и партньори” е специализиран в областта на гражданското и търговското право. Защитата на нашите клиенти срещу посегателства срещу правото на собственост, неизпълнението на договорни задължения и нарушаване на дружествените им права е основа на комплексната адвокатска услуга, която предоставяме. 

Научете повече

Наказателно право

АС “Радан Кънев и партньори” разполага със значителен опит в областта на наказателното съдопроизводство, като партнира и с други водещи кантори и специалисти в тази област. Нашият опит и експертиза са основно в сферата на престъпленията, извършвани в киберпространствто, престъпленията срещу интелектуалната собственост, защитата от престъпни посегателства на властта срещу гражданите и трафика на хора, престъпления в сферата на енергетиката, престъпни посегателства срещу дружествените права на клиентите ни, общи и специализирани състави на престъпления срещу собствеността. 

Научи повече

Защита на личните данни и корпоративна сигурност

Изграждането на дигитална среда между гражданите, бизнеса и администрацията, приложима за целия вътрешен пазар в рамките на обществените услуги, ще облекчи трансграничния достъп на предприятията и гражданите до онлайн услуги, ще стимулира нови стратегии за дигитализация и управлявление на дигиталния трансфер на информационния поток. Вярваме, че изграждането на доверие в онлайн средата е ключов фактор за икономическото и социалното развитие.

Научи повече

Енергетика и околна среда 

Съдействаме по административни процедури за получаване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценки за съответствие (ОС). Консултираме относно механизмите на одобрение на инвестиционни проекти, както и помагаме на клиентите ни да приведат бизнес плановете си в съответствие с европейските и национални норми за защита на околната среда.

Научи повече

Административно право и защита от действията на администрацията

Законодателството и най-вече подзаконовата нормативна база предопределят високо ниво на сложност и формализиране на дейностите и услугите в сферата на административното право. Въпреки стъпките към дигитализация на процесите у нас и дадената заявка за реализиране на електронно правителство, бизнесът и гражданите все още изпитват затруднения и неудобство при работата си с администрацията. Нашата цел е да улесним нашите клиенти, като им предоставим качествена, адекватна и навременнна правна помощ.

Научи повече

Допълнително пенсионно осигуряване

През последните години, в сферата на пенсионното осигуряване се извършват
постоянни и непоследователни законодателни и подзаконови нормативни
промени. Това внася хаос и несигурност в дейността на Пенсионно-осигуртелните
дружества и на работодателите, в семейния бюджет и планирането на личните
финанси на всеки гражданин.

Научи повече