Радан Кънев

Радан Кънев и партньори

Радан Кънев

Завършил ЮФ на СУ през 1999г., адвокат към Софийска адвокатска колегия от 2002г.

В периода 2005-2015г. е съдружник в АС “Николова, Кънев и Калинов”.

 

Радан Кънев е адвокат с богата практика в областта на гражданското и наказателното право, представител по марки, географски означения и промишлени дизайни пред Патентно ведомство от 2005г.

В периода 2002-2013г., адв. Кънев е водещ адвокат по множество ключови дела в сферата на нарушенията на правата върху търговски марки, конкуренция на печатни издания, престъпления, извършени в киберпространството и спорове относно права в сферата на доставката на интернет и онлайн търговия.

Като специалист в областта на далекосъобщенията и онлайн услугите, адв. Кънев участва активно, като консултант и адвокат, в процеса на окрупняване и придобиване на далекосъобщителни мрежи в периода 2007-2012г.

Един от изтъкнатите специалисти в областта на допълнителното задължитено пенсионно осигуряване в България, адв. Кънев е народен представител и зам. председател на Комисията по трудова, демографска и социална политика в 43 НС (2014-2017г.)

Радан Кънев