Наказателно право

Радан Кънев и партньори

Наказателно право

АС “Радан Кънев и партньори” разполага със значителен опит в областта на наказателното съдопроизводство, като партнира и с други водещи кантори и специалисти в тази област. Нашият опит и експертиза са основно в сферата на престъпленията, извършвани в киберпространствто, престъпленията срещу интелектуалната собственост, защитата от престъпни посегателства на властта срещу гражданите и трафика на хора, престъпления в сферата на енергетиката, престъпни посегателства срещу дружествените права на клиентите ни, общи и специализирани състави на престъпления срещу собствеността. Опитът ни се съчетава с убеждението, че всеки има право на защита, но преди всичко – наказателното право е основата на справедливото и сигурно общество. Почтеният адвокатски подход в тази материя и отхвърлянето както на всяка форма на предубеден прокурорски натиск, така и на насърчавана от защитата корупция е наша основна ценност.