Кристина Петкова

Радан Кънев и партньори

Кристина Петкова

Кристина е възпитаник на Национална търговско-банкова гимназия. Придобива сертификационно-квалификационна степен „Счетоводител“. Завършва „Връзки с обществеността“ и „Право“. Сертифициран медиатор е в ПАМБ от 2015-та година. 
Интересите ѝ са свързани с европейските нормотворчески рамки и тяхната кохезия с българското законодателство.
Ежедневната ѝ работа е свързана с правно консултиране на клиенти за цялостния им предмет на дейност и осигурява правно съдействие в сферата на корпоративното и административното право на всички етапи от различни бизнес проекти на български и чуждестранни инвеститори.
Кристина консултира в сферата на трудово-правните въпроси, както и в прилагането на различни европейски нормативни регулации.
Кристина съдейства в процедури по изпълнение, пенсионно-осигурителни въпроси, както и вписвания на различни учредителни процедури.
Кристина говори английски и испански език. В момента учи немски. 

Кристина Петкова