Кристина Петкова

Радан Кънев и партньори

Кристина Петкова

Кристина Петкова е юрист, възпитаник на Нов български университет. По-ранното ѝ образование завършва с магистърска степен по „Връзки с обществеността“, както и има придобита сертификационно-квалификационна степен „Счетоводител“. Гимназиалното си образование придобива в Национална търговско-банкова гимназия. Сертифициран медиатор е в ПАМБ от 2015-та година. Интересите ѝ са свързани с правозащитни въпроси, както и с европейските нормотворчески рамки и тяхната кохезия с българското законодателство. Ежедневната ѝ работа е свързана с правно консултиране на клиенти по семейноправни въпроси на местно и национално ниво, както и в сферата на упражнено домашно насилие. Кристина Петкова консултира в сферата на трудовоправните въпроси и в прилагането на различни европейски нормативни регулации, съдейства в процедури по изпълнение, пенсионно-осигурителни въпроси, както и при вписвания на различни учредителни процедури. Говори и ползва английски, испански и немски език.

Кристина Петкова