Йордан Иванов

Радан Кънев и партньори

Йордан Иванов

Йордан завършва „Право“ в НБУ. Работата му е свързана с оказване на правно съдействие в сферата на корпоративното право. Той притежава богат опит и познава в дълбочина нормативната уредба, касаеща регионално развитие и ЗУТ. Консултира браншови организации и редица фирми в строителния бранш.
Като специалист в сферата на управление на инвестиционни процеси, той познава в дълбочина нуждите на предприемача, което дава възможност за оказване на правна помощ в синхрон с Вашите нужди.
Йордан е детайлно запознат с нормативната уредба, касаеща ВЕИ сектора. Оказва правно съдействие както на Соларната асоциация, така и на фирми, които извършват инвестиции в сектора.
Вече 5 години Йордан подпомага правно както български общини в качеството им на възложители, така и фирми, които са възложители и изпълнители по реда на ЗОП.

Йордан говори френски и английски език.

Йордан Иванов

консултант, асоцииран експерт при  „Радан Кънев и партньори“