Защита на личните данни и корпоративна сигурност

Радан Кънев и партньори

Защита на личните данни и корпоративна сигурност

Изграждането на дигитална среда между гражданите, бизнеса и администрацията, приложима за целия вътрешен пазар в рамките на обществените услуги, ще облекчи трансграничния достъп на предприятията и гражданите до онлайн услуги, ще стимулира нови стратегии за дигитализация и управление на дигиталния трансфер на информационния поток. Вярваме, че изграждането на доверие в онлайн средата е ключов фактор за икономическото и социалното развитие, затова ние:

Консултираме клиенти относно изискванията на новия европейски регламент за защита на личните данни

Консултираме клиенти относно изискванията за прозрачност на дейността с оглед на разпоредбите на европейското и национално законодателство за предотвратяване на тероризъм, изпиране на пари и финансови измами

Консултираме клиенти относно изискванията за електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичност, псевдонимизация и анонимизация на данните