Допълнително пенсионно осигуряване

Радан Кънев и партньори

Допълнително пенсионно осигуряване

През последните години, в сферата на пенсионното осигуряване се извършват постоянни и непоследователни законодателни и подзаконови нормативни промени. Това внася хаос и несигурност в дейността на Пенсионно-осигуртелните дружества и на работодателите, в семейния бюджет и планирането на личните финанси на всеки гражданин. Нашият юридически и ескпертен екип сe стреми да консултира и защитава всички заинтересувани страни, като ги насочва към законосъобразни и изгодни решения и сделки, в постоянно изменящата се нормативна среда.