Димитър Божилов

Радан Кънев и партньори

Димитър Божилов

Завършил право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, адвокат към Софийска адвокатска колегия. Специализирал е професионалния си профил в областта на гражданското и административното право. Адв. Божилов е бил дългогодишен юридически консултант на търговски дружества, развиващи дейност в частния и публичния сектор. Като ръководител на правен отдел в държавно търговско дружество, адв. Божилов е координирал взаимодействието с органите на изпълнителната власт и е участвал в успешната защита на интересите на своя клиент в облигационни взаимотношения с трети страни, административно-правни спорове, процесуално представителство и е ръководел законосъобразното провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.
Адв. Божилов владее и ползва английски, немски и френски език.Димитър Божилов:

Димитър Божилов