Гражданско и търговско право

Радан Кънев и партньори

Гражданско и търговско право

Екипът на АС “Радан Кънев и партньори” е специализиран в областта на гражданското и търговското право. Защитата на нашите клиенти срещу посегателства срещу правото на собственост, неизпълнението на договорни задължения и нарушаване на дружествените им права е основа на комплексната адвокатска услуга, която предоставяме. Екипът на АС “Радан Кънев и партньори” е специализиран в областта на гражданското и търговското право. Защитата на нашите клиенти срещу посегателства срещу правото на собственост, неизпълнението на договорни задължения и нарушаване на дружествените им права е основа на комплексната адвокатска услуга, която предоставяме. 

Процесуално представителство в сферата на гражднаското и търговското право

Адвокатите от АС “Радан Кънев и партньори” са с богат опит във всички сфери на гражданското съдопроизводство. Ние вярваме, че споразумението е винаги по-добро от съдебния спор. Но не сме от адвокатите, които се свенят или се плашат да влязат в съдебна зала, когато интереса на доверителите го налага. За нас ноторно известните проблеми на българската съдебна система са предизвикателство, а не пречка да се занимаваме активно с процесуално представителство и защита. 

Обслужване на клиенти в сферата на гражданското и търговското право

Нашата цел е клиентите ни да не влизат в съд, освен в краен случай. Затова посвещаваме огромна част от услията си на тяхното системно текущо обслужване – чрез подготовка от най-ранния етап на процеса на придобиване на право на собственост, подготовка на дружествени книжа или на търговски преговори.

 

Убедени сме, че внимателната подготовка на всяка инвестиция, придобиване на права или търговска сделка, намалява до минимум риска от бъдещи съдебни спорове. Затова предлагаме на клиентите си комплексна адвокатска услуга в сферите на вещното право, строителството, учредяването на търговски дружества, сключването на наемни и търговски договори и всички други сфери на гражданските и търговски взаимоотношения.