Александър Атанасов

Радан Кънев и партньори

Александър Атанасов

Александър е студент по право в юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Завършва средното си образование в Езикова гимназия „Гео Милев“ с отличен успех. В адвокатска кантора „Радан Кънев и партньори“ заема длъжността адвокатски сътрудник. Ежедневната му работа е свързана с подпомагането на работния процес на екипа. С помощта на своите колеги взема участие в правното обслужване на клиенти. Към настоящия момент професионалните му интереси са насочени в сферата на вещното право, облигационното право, търговското право и трудовото право. Говори и ползва английски и руски език.