Административно право и защита от действията на администрацията.

Радан Кънев и партньори

Административно право и защита от действията на администрацията при изпълнение на дейности по европейски проекти

Законодателството и най-вече подзаконовата нормативна база предопределят високо ниво на сложност и формализиране на дейностите и услугите в сферата на административното право. Въпреки стъпките към дигитализация на процесите у нас и дадената заявка за реализиране на електронно правителство, бизнесът и гражданите все още изпитват затруднения и неудобство при работата си с администрацията. Нашата цел е да улесним нашите клиенти, като им предоставим качествена, адекватна и навременнна правна помощ при провеждането на процедури и действия от административен характер. Нашитe опит и знания ни дават стабилна основа, на която доверителите ни могат да разчитат при процедурно и процесуално представителство пред органите на администрацията и съда, с оглед на пълноценна и компетентна защита на законните си права и интереси.